2

Шәкіртақының бары/жоқтығы туралы, берілген шәкіртақы соммасы туралы анықтама

Аталмыш қызмет мемлекеттік ұйымдар мен басқа да мекемлерге көрсету үшін шәкіртақының бары/жоқтығы, виза рәсімдеу үшін берілген шәкіртақы соммасы, жәрдемақысы туралы анықтамаларды алу үрдісін ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

  
4

Кету қағазы

Аталмыш қызмет бітіруші/білім алушының материалдық және академиялық қарыздарын тексеру мақсатында бақылаушы ұйымдардың қолдарын жинау үрдісін ұйымдастыруға бағытталған.

  
5

Жеке мәліметтерді өзгерту

Аталмыш қызмет әртүрлі себептерге байланысты мәліметтер базасынадағы жеке мәліметтерді өзгерту үрдісін ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

  
7

Академиялық демалыстан қайту

Аталмыш қызмет білім алушының академиялық демалыстан қайту үрдісін рәсімдеуді ұйымдастырудың тиімділігін жоғарлатуға бағытталған.

8

Өз еркімен оқудан шығу

Аталмыш қызмет білім алушының университеттен шығу үрдісін ұйымдастырудың тиімділігін жоғарлатуға бағытталған.