1

GPA – үлгерімі деңгейін көтеру

Бұл GPA - қызметі үлгерім деңгейін көтеру бағытындағы шараларды ұйымдастыру үрдісінің тиімділігін ақылы негізде арттыруға бағытталған. 

  
2

Оқу жоспарының ауысуы кезіндегі академиялық қарыздарды жою

Аталмыш қызмет оқу жоспары бойынша - (R) пәндердің айырмашылығы болған жағдайдағы академиялық қарыздарды жою үрдісінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Қызметтің қажеттілігі оқу жоспары өзгерген жағдайларда болады:

  
4

Ақылы негізде GPA үлгерім деңгейін жоғарылату арқылы (F-қанағ.) академиялық қарызды жою жөніндегі өтініштен бас тарту

Аталмыш қызмет (F-қанағ.) академиялық қарыздарды жою өтінішінен бас тарту және ақылы негізде GPA үлгерім деңгейін жоғарылату үрдісін ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

  
5

Транскрипт беру

Бұл қызмет транскриптті беру кезінде студенттің қызмет көрсету деңгейін көтеруге бағытталған.