Тіркеуші кеңсе қызметтері: 

1. Транскрипт беру

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – транскрипт (қағаз тасымалдағышта).

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 • студенттік билет;
 • жеке куәлік.

2. Транскриптті қалпына келтіру

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – транскрипт (қағаз тасымалдағышта).

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 • өтініш;
 • DIRECTUM бағдарламасы бойынша факультеттен бұйрық;
 • бұрын оқыған білім орнынан академиялық анықтама;
 • транскрипт. 

3. Қызмет алушының пәндер мен кредиттерді қайта тапсыруы

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – өтініштің түпнұсқасы, ұсыныс хат, транскриптің көшірмесі, қызмет алушының академиялық анықтамасы немесе құжаттар сертификаты (қағаз тасымалдағышта).

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 • өтініш;
 • DIRECTUM бағдарламасы бойынша факультеттен пәндер кредитін қайта тапсыру туралы ұсыныс хат;
 • DIRECTUM бағдарламасы бойынша факультеттен бұйрық;
 • бұрын оқыған білім орнынан академиялық анықтама;
 • транскрипт.

4. Қызмет алушының білім алуының қосымша түрі (оқу жоспары бойынша ликвидация айырмашылығы, келесі пән бойынша білім алудың қайта реквизиті, университет ішінде мамандықтан мамандыққа ауысу, ішкі, сыртқы академиялық мобильділік, пән (Audit), басқа білім орындарынан жазғы семестр).

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – транскрипт.

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 • жеке куәлігінің көшірмесі;
 • бұйрықтардың көшірмесі;
 • DIRECTUM бағдарламасы бойынша факультеттен бұйрық.

5. Пәндерге қарыз немесе айырмашылық «Retake»

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – пәндердің айырмашылықтары ликвидациясы және «Retake» қарызы.

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 • факультет үшін өтініш;
 • DIRECTUM бағдарламасы бойынша факультеттен бұйрық.

6. Жазғы семестр

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – айырмашылықтардың ликвидациясы және «Retake» қарызы, GPA жоғарлануы, академиялық мобильділік (сыртқы, ішкі).

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 • факультет үшін  өтініш;
 • DIRECTUM бағдарламасы бойынша факультеттен бұйрық. 

7. Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – транскрипт.

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 •  DIRECTUM бағдарламасы бойынша кафедрадан оқу бағдарламаларының кестесі.

8. Пәндерді қайта тіркеу

Көрсетілген университеттік қызметтің нәтижесі – оқу пәндеріне қайта тіркелу.

Қызметтің қаржылық түрі ақысыз.

Құжаттар тізімі:

 •      бекітілген үлгідегі өтініш.